• NASZA SZKOŁA

  Szkoła Wonderful Years
  rozpoczęła dzialalność we
  wrześniu 2012 r.

 • METODY PRACY

  Program Żywej Edukacji powstał z
  myślą o zdobywaniu sukcesów
  edukacyjnych

 • OFERTA

  Nasza Szkoła daje każdemu
  dziecku bezpieczne,
  zorganizowane środowisko

 • DOKUMENTY

  Zapoznaj się z dokumentami
  szkoły

nasza misja

Nasza Szkoła daje każdemu dziecku bezpieczne, zorganizowane środowisko w którym potencjał i możliwości dzieci są maksymalnie wykorzystane.

Zależy nam na silnej więzi między rodzicami a szkołą aby wspólnie wychować dzieci na ludzi świadomych i odpowiedzialnych za swoje przyszłe życie, którzy bez kompleksów, z płynną znajomością języków obcych
i pro-społecznymi postawami wejdą w dorosłe życie.

Wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, który kształtuje wrażliwość człowieka na otaczający go Świat

Stwarzamy otoczenie, które sprzyja otwarciu uczniów na problemy współczesnego świata i wyposaża ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.

Każdemu dziecku stwarzamy warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych
i pozalekcyjnych. Cechuje nas nowoczesne i twórcze podejście do nauki.

Dbamy o przyjazną atmosferę wzajemnego szacunku między uczniami
i nauczycielami.

Wspieramy społeczne i emocjonalne dobro wszystkich dzieci.

Anna Künstle
dyrektor szkoły WYS

nasze cele

Nasze zasady przewodnie to:

 • wysokie standardy nauczania
 • spójna, przyjazna, zaangażowana kadra
 • indywidualne programy pracy z dziecmi
 • budowanie silnej więzi ze środowiskiem lokalnym (DPS im Matysiaków, Centrum Promocji Kultury, Saski Pegaz, Parafia Miłosierdzia Bożego, Ognisko Prac Pozaszkolnych)

Nasi Nauczyciele mają wysokie oczekiwania względem dzieci, a odpowiedni poziom nauczania zachęca do rozwoju zainteresowań i talentów. Program szkoły pokrywa w całości zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej ale uwzglednia także rozwój umiejętności logicznego myślenia, sztuki i kultury, muzyki, ekologii tak aby nasi uczniowe mogli się dowiedzieć o świecie, jego wielkości i różnorodności kulturowej i etnicznej.

Program szkolny został stworzony mając na uwadze 3 główne cele:

1) Promować możliwość osiągnięcia przez każde dziecko swojego indywidualnego potencjału życiowego i kulturowego

2) Realizować dogłębnie program podstawowych przedmiotów tak żeby dzieci miały możliwość osiągnąć standardy wymagane do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych

3) Rozwój osobisty, w którym kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Umiejętność życiowa , w tym twórcze rozwiązywanie problemów i kreowanie własnym życiem.

Nasza kadra

 • Anna Künstle

  dyrektor szkoły
 • Iwona Siwak

  Wicedyrektor szkoły
  edukacja wczesnoszkolna
 • Karolina Sternik

  historia
  wiedza o społeczeństwie
  informatyka 
 • Patryk Zaremba

  etyka
 • Martyna Iwańska

  matematyka
  logika 
  informatyka 
 • Krzysztof Rusak

  matematyka
  fizyka 
 • Paweł Kondracki

  religia
 • Joanna Florczak

  przyroda
  chemia
  biologia
 • Martyna Giers

  język polski
  świetlica szkolna 
 • Magdalena Rokosz

  edukacja wczesnoszkolna
  świetlica szkolna
 • Natalia Nowierska

  geografia 
 • Marcin Dróżka

  język angielski
  świetlica szkolna 
 • Adrianna Staniszewska

  szachy – właścicielka
  European Chess School 
 • Katarzyna Marczuk

  plastyka
  technika 
 • Juan Antonio Antolin Perez

  język hiszpański
  wychowanie fizyczne 
 • Karol Piekut

  język angielski 
 • Karthik Shanmuganandam

  język angielski 
 • Bożena Bernacka

  świetlica szkolna
  nauczyciel ze specjalnym
  przygotowaniem pedagogicznym 
 • Beata Bątkiewicz

  sekretarz szkoły
 • Aleksandra Welik

  muzyka 
 • Jerzy Rzędowski

  historia 
 • Syeda Nazia

  język angielski 

SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodniczący szkoły
Michał klasa VIII

Zastępcy przewodniczącej szkoły 
Maks klasa IV i Marysia klasa VII