• NASZA SZKOŁA

  Szkoła Wonderful Years
  rozpoczęła dzialalność we
  wrześniu 2012 r.

 • METODY PRACY

  Program Żywej Edukacji powstał z
  myślą o zdobywaniu sukcesów
  edukacyjnych

 • OFERTA

  Nasza Szkoła daje każdemu
  dziecku bezpieczne,
  zorganizowane środowisko

 • DOKUMENTY

  Zapoznaj się z dokumentami
  szkoły

BRYTYJSKI PROGRAM NAUCZANIA W WONDERFUL YEARS SCHOOL

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 Wonderful Years School oferuje swoim uczniom innowacyjny komponent Primary Academy, w ramach którego dzieci będą realizowały brytyjski program nauczania matematyki oraz przyrody w języku angielskim, jak również będą przygotowywały się do egzaminów dziecięcych, Cambridge YLE.

Celem Primary Academy jest rozwinięcie kreatywności oraz umiejętności komunikacyjnych uczniów i stanowi on wstępny etap przygotowań do Matury Międzynarodowej (IB). Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli anglojęzycznych z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz USA, którzy mają doświadczenie w pracy w międzynarodowych szkołach podstawowych w Europie oraz Azji. Nauka w Wonderful Years School będzie prowadzona analogicznie do nauczania w szkołach międzynarodowych na całym świecie. W ramach zajęć, prowadzonych wyłącznie w języku angielskim, dzieci przygotowują ciekawe doświadczenia, uczestniczą w zabawach, grach sportowych oraz wycieczkach. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli anglojęzycznych, a uczniowie korzystają wyłącznie z podręczników oraz materiałów brytyjskich. Szkoła oferuje 15 godzin zajęć w języku angielskim tygodniowo (j. angielski ogólny, matematyka i przyroda, przygotowanie do testów YLE).

Systematyczna praca nad testami YLE wyznacza uczniom ścieżkę stopniowego rozwoju umiejętności językowych. Testy te oparte są na atrakcyjnych ćwiczeniach oraz zabawie, co dodatkowo motywuje dzieci do osiągania coraz lepszych wyników.

Rodzice będą mieli możliwość obserwowania postępów dzieci zarówno w trakcie organizowanych przedstawień, jak i na podstawie osiąganych wyników na certyñkatach Cambridge YLE, które dzieci otrzymają pod koniec roku.

ŻYWA EDUKACJA

Program Żywej Edukacji powstał z myślą o zdobywaniu sukcesów edukacyjnych przez wszystkie dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej. Został opracowany z zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki, podstawą programową kształcenia ogólnego oraz wyposażony w innowacyjne rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. Program Żywej Edukacji zawiera w sobie elementy wielu skutecznych metod kształcenia i wychowania. Oparty jest przede wszystkim na najnowszej wiedzy dotyczącej budowy naszego mózgu, profilu dominacji człowieka i wynikających z powyższych uwarunkowań potrzeb.

WYKORZYSTYWANE ELEMENTY:

PIŁKI TERAPEUTYCZNE

mają na celu przede wszystkim utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stołach lub ławkach. Dziecko siedząc na piłce jest zmuszone siedzieć w pozycji wyprostowanej, dzięki czemu nie jest narażone na wady kręgosłupa.

Dzięki piłce dzieci mogą uzewnętrznić potrzebę ruchu w momencie potrzeby ich organizmu nie czekając na dzwonek. Piłka ułatwia dzieciom koncentrację w trakcie ćwiczeń w pisaniu, czytani czy liczeniu. Pozwala w naturalny sposób skupić się nad wykonywanym zadaniem.

Preferowany system sensoryczny determinuje osobistą strategię uczenia się i styl komunikowania się z innymi. Ze względu na dominację określonego kanału zarówno uczeń jak i nauczyciel zwracają uwagę na określone informacje. Program Żywej edukacji ma na celu wyjaśnienie i przybliżenie poszczególnych stylów reprezentacji, by w prosty sposób można było realizować założone cle edukacyjne i wychowawcze. Wyróżniamy słuchowców, wzrokowców i kinestetyków.

Wzrokowcy …

ich dominującym sposobem percepcji rzeczywistości jest kanał wzrokowy. Lubią się uczyć poprzez patrzenie lub obserwację pokazu (demonstracje), lubią wykresy, tabele, teksty zorganizowane.

Słuchowcy …

lubią słuchać innych, ale raczej wolą sami dużo mówić. Lubią rozmowy, ale kiedy sami mogą się dużo i swobodnie wypowiadać. Unikają długich opisów (np. przyrody), w książkach nie zauważają ilustracji. Powtarzają głośno to, co napisali, dobrze pamiętają imiona, zapominają twarze. Zapamiętanie następuje poprzez głośne powtarzanie materiału, poruszają ustami i czytają „po cichu”.

Kinestetycy …

lubią czuć emocje, ruch, zapachy, smaki. Dla kinestetyków czytanie nie jest ulubionym zajęciem, chyba że wciągnie ich wartka akcja. Najlepiej pamiętają to, co sami wykonali, wyobraźnia ich pracuje w ruchu, muszą się poruszać (wiercić), lubią coś trzymać, czymś poruszać, manipulować, podskakują z za do wolenia, tupią ze złości, gestykulują. Lubią bliski kontakt z drugim człowiekiem podczas rozmowy (dotykanie, klepanie), ale nie są dobrymi słuchaczami

PLASTYKA, MUZYKA RUCH

Wprowadzenie do zajęć elementów muzyki, plastyki i ruchu pozwala dzieciom o określonym profilu dominacji zaangażować się w wykonywanie zadań edukacyjnych. Jednocześnie cele nauczyciela są niewidoczne dl małego człowieka. Może natomiast realizować swoje cele (działanie z kolegami, uczestniczyć w zabawie, malować itp.), dzięki czemu w ten sposób zaspokaja podstawowe potrzeby.

Plastyka, muzyka i ruch to przede wszystkim: 

 • tworzenie środków dydaktycznych, prac plastycznych – przy muzyce w określonym rytmie z uwzględnieniem wcześniej ustalonych procedur
 • angażowanie emocjonalne do podjęcia wysiłku intelektualnego
 • wzrost motywacji do dalszej pracy 
 • szansa na odtworzenie wcześniej zdobytych informacji

METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM

Metoda reagowania całym ciałem (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) Jest to najpopularniejsza i najbardziej lubiana przez dzieci metoda, w której nauczyciel demonstruje i nazywa czynności (np. pisanie) bez tłumaczenia ich znaczenia na język polski a dzieci naśladują nauczyciela. We wstępnej fazie nie wymaga się powtarzania nazw czynności przez dzieci, po pewnym czasie dzieci z przyjemnością przejmują rolę nauczyciela i wymieniają w różnej kolejności czynności, które wykonują inne dzieci. W ten sposób unikamy całkowicie języka polskiego a dzieci doskonale się bawią i uczą.

TABLICE INTERAKTYWNE

Użycie tablic interaktywnych wnosi przełom w procesie edukacji. Czyni proces uczenia się tak dynamicznym i interaktywnym jak to możliwe. To technologia nowego pokolenia. Tablice interaktywne zmieniają jakość edukacji, tworzą zupełnie nowy model dydaktyki szkolnej odwołującej się podczas lekcji do aktywnego zdobywania, wykorzystywania i przetwarzania informacji.

Ma ona szereg cech, które w znaczącym stopniu wspomagają proces przekazywania wiedzy:

 • Motywuje i angażuje, umożliwiając prezentację materiału w ciekawy sposób
 • Zwiększa motywację uczniów, ale także nauczycieli
 • Umożliwia szybsze przyswojenie pojęć złożonych i abstrakcyjnych
 • Pozwala przyspieszyć tempo lekcji
 • Umożliwia dopasowanie formy uczenia do potrzeb uczniów o odmiennych stylach uczenia się.

Wprowadzają nowy sposób komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Dzięki nim szkoła staje się nowoczesną organizacją spełniającą wymogi społeczeństwa informacyjnego. Tablice interaktywne to zintegrowane systemy zarządzania wiedzą w szkole! Wykorzystanie takiej tablicy uatrakcyjni każdą lekcję i wzbogaci warsztat pracy nauczyciela.. Jest też bardzo łatwa w codziennej obsłudze – oprogramowanie pozwala na korzystanie z jej możliwości w szybki sposób z poziomu tablicy poprzez dotykową, niemal intuicyjną nawigację. Umożliwia szybki dostęp do przygotowanych materiałów i korzystanie z nieograniczonych, zasobów Internetu. Dzięki swoim funkcjom ułatwia tworzenie interaktywnych lekcji. Stwarza to ogromne możliwości na zbliżenie szkoły do świata, w którym funkcjonują uczniowie.